تیتانیوم

Titanium

ساختار اتمی:

شمار پروتون: 22

شمار نوترون: 26

شمار مدار: 4

شمار الکترون: 22

آرایش الکترون ها: 2، 8، 10، 2

عدد اتمی: 22

جرم اتمی: 867/47

 

ویژگی ها:

 

شکل طبیعی: فلز تیتانیوم از مخلوط سنگ معدن های تیتانیوم با اکسید آهن به وجود

می آید که یک نمونه آن سنگ روستل نام دارد.

استخراج تیتانیوم بسیار گران تمام می شود.

نامگذاری: مارتین هاینریش کلاپروت این عنصر را از تایتان – یکی از اسطوره های

یونانی – نامگذاری کرد.

نوشتن شیمیایی: Ti

حالت فیزیکی: جامد

نقطه گدازش / نقطه ذوب: 1668 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 3287 درجه سانتیگراد

چگالی: 507/ 4 گرم بر سانتی متر مکعب

رنگ: نقره ای

سختی: تیتانیوم یکی از فلزهای سخت و سبک است.

جلا: برّاق

 

بهره گیری:

 

تیتانیوم بیشتر به صورت آلیاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

 

قسمت های مختلفی از کارخانه های شیمیایی از تیتانیوم ساخته می شوند. چون تیتانیوم

در برابر پوسیدگی و اکسید شدن / زنگ زدگی مقاومت زیادی دارد. از این رو، برای

تیغه های موتورهای توربینی مورد استفاده قرار می گیرد و نیز

 

به همین دلیل در جراحی استخوان نیز از تیتانیوم استفاده می گردد.

از آنجا که تیتانیوم در برابر جا به جا شدن هوا و اصطکاک با آن، مقاومت زیادی از خود

نشان می دهد، از آن و آلیاژهایش – بخصوص آلیاژ فولاد و تیتانیوم – برای لبه ی بال ها

و سکان در صنایع هواپیماسازی و سفینه های فضایی، و نیز موتورهای آنها مورد

استفاده قرار می گیرد. زیرا در این وسیله ها قدرت استحکام و همچنین سبکی عنصرهای

سازنده بسیار مهم می باشند.

افزون بر این ها، از ترکیب های تیتانیوم در صنایع رنگ سازی به عنوان رنگ سفید

استفاده می شود.