زیردریایی ناتیلوس ایالات متحده امریکا

USS Nautilus

(United States Submarine Nautilus)

ساختار زیردریایی ناتیلوس چگونه بوده است؟

ناتیلوس نخستین زیردریایی اتمی امریکا می باشد که 5 تن وزن آن بوده است.

این زیردریایی در 21 ژانویه 1954 ساخته و به دست میمی آیزنهاور – همسر ژنرال

آیزنهاور، رییس جمهور آن زمان امریکا – به آب انداخته شد. این زیردریایی در سال

بعد هم وارد خدمت نیروی دریایی امریکا شد.

در 23 جولای 1958، این زیردریایی با عملیات آفتاب  از پرل هارپر – هاوایی – آغاز به

حرکت کرد و پس از 19 روز به انگلستان رسید و در روز 1 آگست به زیر یخ های قطبی

رسید.

نخستین زیردریایی هسته ای جهان به شمار می آید و هم اکنون در موزه کشتی قرار دارد.