واکسهال – ویلاکس – 1923

Vauxhaul – Velox -1923

 

نشانه ها:

ساخت سال: 1923 میلادی

ساخت کشور: انگلستان

 

پیشینه ی واکسهال – ویلاکس – 1923 چیست؟

خودروی واکسال – ویلاکس، نزدیکترین رقیب دیگر خودرو اسپورت انگلستان یعنی بنتلی

بوده است.