واکسهال – پرنس هنری – 1911

Vauxhall – Prince Henry – 1911

نشانه ها:

قدرت موتور: 20 اسب

ساخت سال: 1911 میلادی

ساخت کشور: انگلستان

 

پیشینه ی واکسهال – پرنس هنری – 1911 چیست؟

واکسهال – پرنس هنری – 1911،  نخستین خودرویی بود که با نیروی 20  اسب،

سرعتش از 165 کیلومتر در ساعت فراتر رفت.