ولزلی – هورنت – 1932

Wolseley – Hornet – 1932

نشانه ها:

 

مدل: هورنت – اسپرت

شمار سیلندر: 6

ساخت سال: 1932 میلادی

ساخت کشور: انگلستان

 

پیشینه ی ولزلی – هورنت چیست؟

این خودرو مدل ورزشی / اسپرت کوچک در پاسخ به تقاضای بازار به اتومبیل های

اسپرت ساخته شد.