سایه ها

:متن ترانه

 

وقتی شب پا می ذاره، توی خونه ی کوچک من

سایه ها جون می گیرن، با گریه ی کودک من

وقتی شب پا می ذاره، توی خونه ی کوچک من

سایه ها جون می گیرن، با گریه ی کودک من

توی این کلبه ی غم، دیگه من خسته شدم، سایه ها قصه می گن، برای کودک من

 

!کوچولو گریه نکن، دنیا همینه، زندگی روز و شبش، تلخ و شیرینه

!کوچولو گریه نکن، دنیا همینه، زندگی روز و شبش، تلخ و شیرینه

توی این کلبه ی غم، دیگه من خسته شدم، سایه ها قصه می گن، برای کودک من

 

!کوچولو گریه نکن، دنیا همینه، زندگی روز و شبش، تلخ و شیرینه

!کوچولو گریه نکن، دنیا همینه، زندگی روز و شبش، تلخ و شیرینه

توی این کلبه ی غم، دیگه من خسته شدم، سایه ها قصه می گن، برای کودک من

:نشانه ها

 

ترانه سرا: اصغر واقدی

ترانه خوان: دینامیک / پروین شکوهی

ترانه ساز: محمود قراملکی

پخش از: آپولون