سکوت شکسته

:متن ترانه

 

!یک نفس ای پیک سَحری، بر سر کویش، کن گذری

!گو، به فغانم، به فغانم، به فغانم

 

!ای که به عشقت، زنده منم، گفتی از عشقت، دَم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

 

من، غرق گناهم، تو، عذر گناهی

روز و شبم را، تو که مهری، تو که ماهی

 

چون باده به جوشم، در جوش و خروشم، من سر زلفت، به دو عالم نفروشم

 

!ای که به عشقت، زنده منم، گفتی از عشقت، دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

 

همه شب بر ماه و پروین نگرم، مگر آید رخسارت در نظرم

چه بگویم، چه بگویم، چه بگویم زین راز؟

من همین بس، که مرا کس، نبوَد دمساز

 

!یک نفس ای پیک سَحری، بر سر کویش، کن گذری

!گو، به فغانم، به فغانم، به فغانم

 

!ای که به عشقت، زنده منم، گفتی از عشقت، دَم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

:نشانه ها

 

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوان: پروین زهرایی منفرد

ترانه ساز: همایون خرّم

دستگاه: شور /  دشتی

زمان اجرا: 1337 هجری خورشیدی

 

:جستار پیوسته دیگر